ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Media Project สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2/2562 เปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2562 (พรุ่งนี้) เวลา 12.00 น. ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา Li.npru.ac.th

กิจกรรม Media Project สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 เปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2562 (พรุ่งนี้) เวลา 12.00 น. ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา Li.npru.ac.th 

จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน (30 ชั่วโมง 50 คะแนน)
 
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนการเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ 
2. เรียน 5 ครั้ง เต็มวัน ขาดได้ 1 ครั้ง  ( 3 ชั่วโมง 5 คะแนน )  
3. เรียนวันจันทร์ที่ 6 , 13, 20, 27 ม.ค. 63 และ 3 ก.พ. 63 ให้นักศึกษาเลือกลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเรียนช่วงเวลาเดียวกัน
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันศุกร์ที่  3 ม.ค. 63 (ช่วงเย็น ) 

attach แฟ้มประกอบข่าว : กำหนดการ Media แก้ไข.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<