การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries Offline ภาคเรียนที่ 1/2562

การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries Offline ภาคเรียนที่ 1/2562
การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries Offline ภาคเรียนที่ 1/2562 

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Offline 1/2562 นักศึกษาจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น 
ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ English Discoveries ตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนผ่านซอฟต์แวร์ฯ ที่สถาบันภาษากำหนด

2. จองสอบ Placement test  เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 1 – 12 มกราคม 2563 ได้ที่  http://res.npru.ac.th/li-training/

3. การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาจองสอบไว้ โดยนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาและแสดงบัตรนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบ>> ปิดหน้าต่างนี้ <<