ผลคะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นหลักสูตร "English Ice Breaker: Improving confidence in everyday English" ผู้สอน Mr.Lewis Hankin จำนวน 7 กลุ่ม

ผลคะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นหลักสูตร "English Ice Breaker: Improving confidence in everyday English" ผู้สอน Mr. Lewis Hankin จำนวน 7 กลุ่ม

กลุ่ม 1  
ตรวจสอบคะแนน  คลิก 

กลุ่ม 2
ตรวจสอบคะแนน  คลิก

กลุ่ม 3 
ตรวจสอบคะแนน  คลิก

กลุ่ม 4
ตรวจสอบคะแนน  คลิก

กลุ่ม 5
ตรวจสอบคะแนน  คลิก

กลุ่ม 6
ตรวจสอบคะแนน  คลิก

กลุ่ม 7 
ตรวจสอบคะแนน  คลิก

หมายเหตุ 
ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบสิ้นเดือนมกราคม 2563


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<