ตัวแทนสี่มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2555

ตัวแทนสี่มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
attach แฟ้มประกอบข่าว : npruThu121421.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<