สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันรับทุนการศึกษาทุนที่ 1: ศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาจีน ณ Nanning for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ทุน

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันรับทุนการศึกษาทุนที่ 1: ศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาจีน ณ Nanning for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน  

สอบถามได้ที่  คุณสหรัฐ  ( พี่ยีนส์) ห้อง LI505 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

ใบสมัครทุน  คลิก 

attach แฟ้มประกอบข่าว : ใบสมัครทุน NCVT ปีงบ 63.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<