สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันรับทุนการศึกษาทุนที่ 1: ศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาจีน ณ Nanning for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ทุน

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันรับทุนการศึกษาทุนที่ 1: ศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาจีน ณ Nanning for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน  คลิก 


ใบสมัครทุน  คลิก >> ปิดหน้าต่างนี้ <<