ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<