รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 2 - 19 ธันวาคม 2562

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 2 - 19 ธันวาคม 2562

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ระหว่างวันที่ 2 - 19 ธันวาคม 2562

1 . อ.อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พันธุ์   คลิก

2.  อ.กฤติยา คงแท่น  คลิก

3.  อ.สลินดา โพธิ์พยัคฆ์  คลิก

4   อ.อิทธินันทน์  คิมหะจันทร์   คลิก 

5   อ.ปภังกร กิจทวี   คลิก 

ตารางอบรม  คลิก 

กำหนดการอบรม  คลิก 

หมายเหตุ
1. อบรม 3 ชั่วโมงได้ 5 คะแนน ถ้าอบรมครบทั้ง 12 ชั่วโมง จะได้ 20 คะแนน
2. ต้องเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งก่อนเริ่มกิจกรรมและเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกวัน
3. นักศึกษาที่ลงชื่อสมัครและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่เข้าร่วมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอื่น ๆ ที่สถาบันภาษาจะจัดในโอกาสต่อไป
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<