ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษารหัส 55 - 61 รับสมัครจำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 2 - 19 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษารหัส 55 - 61 รับสมัครจำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 2 - 19 ธันวาคม 2562

โครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English Proficiency skill และภาษาที่ 3

“ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา 


ตารางอบรม  คลิกที่นี่ 

กำหนดการโครงการ  คลิกที่นี่ 


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<