ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์จากการอ่านนิทาน เรื่องกระต่ายกับเต๋า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์จากการอ่านนิทาน เรื่องกระต่ายกับเต๋า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
attach แฟ้มประกอบข่าว : Binder1.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<