นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี รับ 2 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดวงดนตรี ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี รับ 2 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดวงดนตรี ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
attach แฟ้มประกอบข่าว : npruFri092730.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<