กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2,200 สิทธิ์การใช้งาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2,200 สิทธิ์การใช้งาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาภาคเรียนที่ 2/2562  
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<