ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 หัวข้อการอบรม “English for Career” ไตรมาส 1/2563

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 หัวข้อการอบรม “English for Career” ไตรมาส 1/2563
ประชาสัมพันธ์  โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59  หัวข้อการอบรม “English for Career”
จำนวน 8 หลักสูตร 65 ที่นั่ง/1ห้อง เปิดรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 30 ต.ค. 62  ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา li.npu.ac.th เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 1 พ.ย. 62 

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้

5. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน (1 วัน = 10 คะแนน)

หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนพฤศจิกายน 2562>> ปิดหน้าต่างนี้ <<