การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น หมู่ 6 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
attach แฟ้มประกอบข่าว : new.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<