ผลคะแนนนักศึกษารหัส 56 - 59 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 14 หลักสูตร

ผลคะแนนนักศึกษารหัส 56 - 59 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 14 หลักสูตร

ผลคะแนนนักศึกษารหัส 56 - 59 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น 1/2562 จำนวน 14 หลักสูตร

1. หลักสูตร TOEFL (ITP) Preparation Course 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์รณกร   ธรรมจิตต์ 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

2. หลักสูตร Redesigned TOEIC Preparation Course
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รณกร   ธรรมจิตต์ 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

3. หลักสูตร Listening English 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พิมพ์นิพร  สดคมขำ 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

4. หลักสูตร Reading 1 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กฤติยา  คงแท่น
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

5. หลักสูตร  Grammar 1
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์อุบลรัตน์   ตรีพงษ์พันธุ์
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

6. หลักสูตร English and Creativity 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

7. หลักสูตร Error identification in English examination 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

8. หลักสูตร Speech for Various Purposes 
อาจารย์ผู้สอน :  Aj.Norberto Bondoc 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

9. หลักสูตร English through music and movies
อาจารย์ผู้สอน :  Aj.Tran Thi Xoan
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก


10. หลักสูตร IELTS Reading skills
อาจารย์ผู้สอน :  Aj.Intan Sunarmi
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

11. หลักสูตร Learning English Through Fun Activities 1 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์บูลยา  สอดศรี 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก


12. หลักสูตร English for MC 
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Anjas Asmara
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

13. หลักสูตร Resume Building short course 
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Paul Alvin Gonzales Dimayuga .
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

14. หลักสูตร English for basic paragraph writing
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Sopheak Sek
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

หมายเหตุ 

1. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้ 

(1 หลักสูตร อบรม 4 ครั้ง ถ้าขาดเกิน 1 ครั้งจะไม่ได้รับคะแนน)

2. หลักสูตรอบรม 1 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 20 คะแนน / หลักสูตร

3. คะแนนในการอบรมครั้งนี้จะถูกบันทึกลงระบบสารสนเทศในเดือนตุลาคม 2562

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<