รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม The English festival วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา 2 รอบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม The English festival วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา 2 รอบ
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม The English festival  2 รอบ
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รอบเช้า เวลา 8.30 – 12.00 น. 
ตรวจสอบรายชื่อ   คลิก 
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น
ตรวจสอบรายชื่อ   คลิก 

หมายเหตุ
1. นักศึกษาสามารถได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนน (หากเข้าร่วมกิจกรรมฐานครบและทำตามกติกาที่กำหนดครบถ้วน)
2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเท่านั้น หากไม่มีรายชื่อตามประกาศจะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
3. ตรวจสอบรายชื่อ และจําเลขลําดับของนักศึกษา + เตรียมบัตรนศ. สําหรับยื่นยันตัวบุคคล 
( หากไม่มีบัตรนักศึกษาตัวจริงสามารถเปิดในระบบ REG ของมหาวิทยาลัย หรือ บัตรประชาชนน หรือ ใบขับขี่ เพื่อยืนยันบุคคลได้ )
4. สำหรับนักศึกษาที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมในวันแข่งขัน
5. ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ยึดตามระบบ Google form ที่เก็บข้อมูลตามลำดับเวลาเท่านั้น

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<