ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาภาค กศ.พป.

สอบวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2562 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<