ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาภาคปกติ

สอบวันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1
ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<