รายชื่อนักศึกษารหัส 60-62 ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้น 1/2562 จำนวน 9 หลักสูตร

รายชื่อนักศึกษารหัส 60-62 ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้น 1/2562 จำนวน 9 หลักสูตร
ประกาศ รายชื่อนักศึกษารหัส 60 - 62 ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้น 1/2562

1. หลักสูตร Basic Writing
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์พิมพ์นิพร  สดคมขำ
อบรมวันพุธ     : 4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น.
ห้องอบรม       :  Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ
  
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

2. หลักสูตร  Reading 2
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กฤติยา คงแท่น
อบรมวันพฤ.  : 5, 12, 19, 26 ก.ย.62  เวลา 12.30 - 15.30 น.
ห้องอบรม :  LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

3. หลักสูตร Grammar 2
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อุบลรัตน์      ตรีพงษ์พันธุ์
อบรมวันพุธ  : 4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 12.30 - 15.30 น
ห้องอบรม : 3/2 อาคารสิริวรปัญญา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 
 
4. หลักสูตร : Basic Listening Practice
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Tran Thi Xoan
อบรมวันศุกร์  :  6, 13, 20, 27 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น
ห้องอบรม : 3/2 อาคาร สิริวรปัญญา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

5. หลักสูตร : Basic English Communication
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Aye Aye Mi
อบรมวันศุกร์  : 6, 13, 20, 27 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น
ห้องอบรม : 3/3 อาคารสิริวรปัญญา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

6. หลักสูตร : Learning English Through Fun Activities 2 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์บูลยา สอดศรี 
อบรมวันอังคาร : 3, 10, 17, 24 ก.ย.62 เวลา 12.30 - 15.30 น.
ห้องอบรม : Labcom 2 ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

7. หลักสูตร Basic English for travelling
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Anjas Asmara
อบรมวันพฤ. : 5, 12, 19, 26 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น.
ห้องอบรม 3/3 อาคาร สิริวรปัญญา
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

8. หลักสูตร Using English in daily life
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Sopheak Sek
อบรมวันอังคาร : 3, 10, 17, 24 ก.ย.62 เวลา 08.30 11.30 น.
ห้องอบรม : 3/3 อาคาร สิริวรปัญญา
 
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

9. หลักสูตร : English learning online 
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Lewis Hankin
อบรมวันจันทร์ : 2, 9, 16, 23 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น.
ห้องอบรม  :  LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 


เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว

ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้ (1 หลักสูตร อบรม 4 ครั้ง ถ้าขาดเกิน 1 ครั้งจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนี้)

5. หลักสูตรอบรม 1 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 20 คะแนน / หลักสูตร

6. คะแนนในการอบรมครั้งนี้จะถูกบันทึกลงระบบสารสนเทศในเดือนตุลาคม 2562

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<