การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

และแนวทางในการดำเนินงานโครงการต่อยอดในปีงบประมาณ 2563
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประชุมรองแผนฯ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<