รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากิจกรรม Media Project

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากิจกรรม Media Project
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากิจกรรม Media Project

กิจกรรม Brochure Production โดยอาจารย์กฤติยา คงแท่น 
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก


กิจกรรม Leaflet Production  โดย อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

หมายเหตุ

- เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 26 ส.ค. 62, 2 ก.ย. 62, 9 ก.ย. 62, 16 ก.ย. 62, 23ก.ย. 62 และ 30 ก.ย. 62 เวลา 8.30 -11.30 และ 12.30-15.30 น.  
- เรียนเต็มวัน 6 ครั้ง ขาดได้ 1 ครั้ง นักศึกษาจะได้รับ 50 คะแนน


attach แฟ้มประกอบข่าว : กำหนดการ Media Project Aug .pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<