รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมติวสอบก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 อบรมวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมติวสอบก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 อบรมวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมติวสอบก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 

อบรมวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. 

*การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้ *  
 

กลุ่มที่ 1    รอบวันพฤหัสบดี ที่ 15 ส.ค. 62 

วิทยากรโดย  อ.ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข  

สถานที่อบรม ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

กลุ่มที่ 2    รอบวันศุกร์ ที่ 16  ส.ค. 62 

วิทยากรโดย  อ.พัทรียา สุขประเสริฐ

สถานที่อบรม ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก >> ปิดหน้าต่างนี้ <<