รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club ( เพิ่มเติมครั้งที่ 2 )

โดยนักศึกษาต้องเข้าอบรมทั้ง 8 ครั้ง / club (รวม 8 สัปดาห์) ห้ามขาดแม้แต่ครั้งเดียว จึงจะได้ 40 คะแนน   

1. Origami Club  เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น

เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 11.30 น. ( 8 ส.ค. - 3 ต.ค. 62) สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211 
อาจารย์ผู้สอน  Xoan Thi Tran  

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

2. Fun games for Learning English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ

เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 15.30 น. (8 ส.ค. - 3 ต.ค.) สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211
อาจารย์ผู้สอน Norberto T. Bondoc 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก  

3.English through Movies from Netflix  เรียนรู้ทักษะการพูดและการฟังผ่านภาพยนต์ Netflix
 
เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. (9 ส.ค. - 4 ต.ค.62) สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211
อาจารย์ผู้สอน Theodore R. Cash IV 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก  

4. Learning English through Games เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ
เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 15.30 น. (9 ส.ค. - 4 ต.ค. 62) สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211
อาจารย์ผู้สอน Aye Aye Mi 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก  


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<