เปิดลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562

เปิดลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562

การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries Online นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English  Discoveries Online 2/2561 

นักศึกษาจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 เท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

                   1. เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ English Discoveries ตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนผ่านซอฟต์แวร์ฯ ที่สถาบันภาษากำหนด

                   2. จองสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ  English  Discoveries ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 

ได้ที่  http://res.npru.ac.th/li-training/   

                   3. การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาจองสอบไว้ โดยนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาและแสดงบัตรนักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบ>> ปิดหน้าต่างนี้ <<