รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club (รอบเพิ่มเติมครั้งที่1)

รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club (รอบเพิ่มเติมครั้งที่1)

รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club  ( รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 )

โดยนักศึกษาต้องเข้าอบรมทั้ง 8 ครั้ง / club (รวม 8 สัปดาห์) ห้ามขาดแม้แต่ครั้งเดียว จึงจะได้ 40 คะแนน

1. English as a second language เรียนรู้ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์และเพลง    

เรียนทุกวันอังคาร 12.30 – 15.30 น.  ( 23 ก.ค - 1 ต.ค )  

อาจารย์ผู้สอน Sopheak Sek สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 233

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

2. Fun Games for Learning English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ 

เรียนทุกวันอังคาร 12.30 – 15.30 น. ( 6 ส.ค. - 1 ต.ค )  

อาจารย์ผู้สอน  Norberto T. Bondoc สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 245

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

3. How to Speak Confidently at English Presentation

เรียนทุกวันพุธ 13.30 – 16.30 น. ( 24 ก.ค-2 ต.ค) 

อาจารย์ผู้สอน Anjas Asmara   สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

4. Video and Editing เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำหนังสั้น 

เรียนทุกวันพุธ 08.30 – 11.30 น. ( 24 ก.ค - 2 ต.ค)

อาจารย์ผู้สอน Lewis Hankin   สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

5. Readers Theater เรียนรู้ทักษะการอ่านเล่าเรื่องผ่านละครเวที

เรียนทุกวันอังคาร 08.30 – 11.30 น. ( 23 ก.ค -1 ต.ค) 

อาจารย์ผู้สอน  Paul Alvin G. Dimayuga สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<