วช. รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_สำเนาประกาศสำนักงาน.pdf

2_คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf

3_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf

4_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .pdf

5_หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย.docx

6_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .docx

7_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf

8_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf

attach แฟ้มประกอบข่าว : 256207051034176997796.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<