รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club

รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club

รายชื่อนักศึกษาชมรมภาษาอังกฤษ English Club

1 คอร์ส เรียน 10 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง = 50 คะแนน

1. English as a second language  เรียนรู้ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์และเพลง     
เรียนทุกวันอังคาร 12.30 – 15.30 น.  ( 23 ก.ค -1 ต.ค )  
อาจารย์ผู้สอน Sopheak Sek  สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

2. Fun Games for Learning English เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ 
เรียนทุกวันพฤหัสบดี 12.30 – 15.30 น. (25ก.ค - 3 ต.ค)  
อาจารย์ผู้สอน  Norberto T. Bondoc  สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

3. Origami Club  เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น
เรียนทุกวันพฤหัสบดี 08.30 – 11.30 น. (18 ก.ค - 3 ต.ค ) 
อาจารย์ผู้สอน  Xoan Thi Tran  สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

4. Improving English Speaking Skill through Board Games เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นบอร์ดเกมส์หรือเกมส์กระดาน (board games)
เรียนทุกวันจันทร์ 12.30 – 15.30 น. (15 ก.ค - 7 ต.ค) 
อาจารย์ผู้สอน  Intan Anis Sunarmi สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก  

5. English for Presentation เรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านการนำเสนอ
เรียนทุกวันพุธ 13.30 – 16.30 น. ( 24 ก.ค-2 ต.ค) 
อาจารย์ผู้สอน Anjas Asmara   สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

6. English through Movies from Netflix   เรียนรู้ทักษะการพูดและการฟังผ่านภาพยนต์ Netflix
เรียนทุกวันศุกร์ 08.30 – 11.30 น. ( 26ก.ค - 4 ต.ค ) 
อาจารย์ผู้สอน Theodore R. Cash IV สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

7. Video and Editing เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำหนังสั้น 
เรียนทุกวันพุธ 08.30 – 11.30 น. ( 24ก.ค-2 ต.ค)
อาจารย์ผู้สอน Lewis Hankin   สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

8. Readers Therter เรียนรู้ทักษะการอ่านเล่าเรื่องผ่านละครเวทีผู้เรียนฝึกการอ่านแบบออกเสียงผ่านความรู้สึก น้ำ เสียงและอารมณ์ และนำเสนอตัวละครการแสดงสีหน้าและท่าทางง่ายๆ ผ่านเรื่องราวละคร ผู้อ่านจะอยู่กลางเวทีและมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การอ่านผู้อ่านคือดารานักแสดง
เรียนทุกวันอังคาร 08.30 – 11.30 น. ( 23 ก.ค -1 ต.ค) 
อาจารย์ผู้สอน  Paul Alvin G. Dimayuga สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

9.Learning English through Games เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ
เรียนทุกวันศุกร์ 12.30 – 15.30 น. (26ก.ค-4 ต.ค)
อาจารย์ผู้สอน  Aye Aye Mi   สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211 สถานที่ อาคาร A2 ห้อง 211

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<