กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 200 สิทธิ์การใช้งาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 200 สิทธิ์การใช้งาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   คลิก  

attach แฟ้มประกอบข่าว : Info อินทราเน็ต.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<