ผลคะแนนการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (รหัส 57-59)

ผลคะแนนการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (รหัส 57-59)
ประกาศ ผลคะแนนการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (รหัส 57-59) 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้าอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะไม่มีรายชื่อในตารางผลคะแนน

1. รหัส 57 
    - รอบที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (รอบวันเสาร์)  คลิก
    - รอบที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 (รอบวันพุธ - ศุกร์)  คลิก

2. รหัส 58  
    - เดือนมกราคม - เมษายน 2562   คลิก
3. รหัส 59  
    - เดือนมกราคม - เมษายน 2562  คลิก 
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<