ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2561 นักศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน)

กำหนดการสอบปลายภาควันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562

attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางสอบ 3.61.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<