รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ TOEFL.ITP สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ TOEFL.ITP สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
1. ตารางสอบ TOEFL โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 คลิก 

2. รายชื่อผู้เข้าทดสอบ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 
    สถานที่  : ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา  
                2.1 รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น. รหัส 58  คลิก
                2.2 รอบที่ 2 เวลา 12.30 - 15.30 น. รหัส 57 - 58  คลิก

3. รายชื่อผู้เข้าทดสอบ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562   
    สถานที่  : ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา  
                3.1 รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น. รหัส 59  คลิก
                3.2 รอบที่ 2 เวลา 12.30 - 15.30 น. รหัส 59  คลิก 


attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางสอบจากครุฯ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<