มรน.รับรางวัล IPv6 AWARD 2018

มรน.รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 AWARD 2018)
attach แฟ้มประกอบข่าว : new IPV6.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<