ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมติวสอบก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมติวสอบก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมติวสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 59

อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.

การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้

 
กลุ่มที่ 1 วิทยากรโดย  อ.พัทรียา สุขประเสริฐ    ห้อง  LI-5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

กลุ่มที่ 2 วิทยากรโดย  อ.รณกร  ธรรมจิตต์        ห้อง LI-508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >> ปิดหน้าต่างนี้ <<