ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2561 นักศึกษาภาค กศ.พป.

สอบวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป
แจ้งการสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2562

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<