เปิดรับสมัครสอบทุน TOEFL/ITP และจองรอบสอบสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปี 5 จำนวน 1,500 ทุน รอบที 1

เปิดรับสมัครสอบทุน TOEFL/ITP และจองรอบสอบสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปี 5 จำนวน 1,500 ทุน รอบที 1

เปิดรับสมัครสอบทุน TOEFL/ITP  และจองรอบสอบสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปี 5 
 
จำนวน 1,500 ทุน วันที่ 14 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา

เลือกจองสอบได้เพียง 1 รอบเท่านั้น

รับรอบละ 500 คน  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 พ.ค. 62 
*หมายเหตุ: 
1) สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ รหัส 57-59 ที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ( ชั้นปี 3-4 รหัส 58 - 59 รอประกาศรับสมัครและจองรอบอีกครั้ง)
2) กรุณากรอกข้อมูลหนังสือขอรับทุนดังเอกสารแนบโดยส่งเอกสารมาที่สถาบันภาษาด้วยตนเองหรือตัวแทนรวบรวมส่งกลับภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
(สามารถ download file ได้ที่ website และ facebook สถาบันภาษา) ส่งได้ที่คุณสินีนาถ พูลเพิ่มพันธุ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม  

รอบที่1 :  คลิก 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 - 11.30 น.  

หนังสือยินยอมสอบทุน TOEFL.ITP  :คลิก 


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<