ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินโครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 3 - 2561

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินโครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 3 - 2561
ปฏิทินโครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 3 - 2561

กลุ่มที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 - 59  เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ตารางอบรม คลิก 

กลุ่มที่ 2 สำหรับนักศึกษารหัส 60 - 61  เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตารางอบรม คลิก 

เงื่อนไขในการอบรม : 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้

5. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<