ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาคปกติ

สอบวันที่ 29 เม.ย. - 10 พ.ค. 62

แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1
ภายในจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางสอบ 2.61.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<