พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานชั่วคราวภายในมหาวิทย

attach แฟ้มประกอบข่าว : new.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<