ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ ณ Hungkuang University ประเทศไต้หวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ ณ Hungkuang University ประเทศไต้หวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ทุนที่ 2 : อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ Hungkuang University ประเทศไต้หวัน  คลิก

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้เข้าอบรมในวันเวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดที่ระบุ  


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<