ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาค กศ.พป.

สอบวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป
แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1
ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางสอบปลายภาค 2.61 กศ.พป..pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<