ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทฯ)

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทข้าราชการที่ว่าง)
รายละเอียดการรับสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 - 26 ธันวาคม 2561 
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศการเลือกตั้ง.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<