ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 21 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล สิ้นภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาที่ยังคงมีสถานะ "รอพินิจ" ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อสิทธิ์และประโยชน์ในการเรียนของนักศึกษาต่อไป


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<