บัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศผล.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<