ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ฯ
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศผลสอบ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<