ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากขณะนี้อุปกรณ์ชี้เส้นทางหลักมีปัญหา

ในเบื้องต้นทางศูนย์คอมได้ดำเนินการเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสำรอง ซึ่งมีความเร็วอยู่ที่ 50 Mbps ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
ในการนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด และจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะๆ

ผู้ใช้สามารถใช้ระบบภายในของมหาลัยระบบสารสนเทศภายในของมหาลัยได้ตามปรกติ

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<