ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศผลสอบ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<