รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศรับสมัคร.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<