2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏนครปฐม 2553-2554

2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏนครปฐม 2553-2554

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา  ผศ.สมเดช  นิลพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 2 รางวัลโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 ถึง 2554

       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังสุโขทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศ และรางวัลการอ่านดีเด่น ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความสามารถในการจัดการบริหารเวลา บริหารบุคคลในการขานชื่อบัณฑิต ตลอดจนการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างเรียบร้อย จนได้รับการยกย่องว่าบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเอางานดี มีประสิทธิภาพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ                                                                          โล่รางวัลการอ่านดี

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<