ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน ใน สถานศึกษา สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน ใน สถานศึกษา สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
attach แฟ้มประกอบข่าว : Untitled-50.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<