ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<