รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา

attach แฟ้มประกอบข่าว : ข่าวdocx.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<